علمی - اطلاع رسانی
 نمونه طرح درس سالانه درس جغرافیا (2) رشته علوم انسانی

درس :جغرافیا (2) علوم انسانی

پایه :سوم

سال تحصیلی:1390-1389

هدف کلی:آشنایی دانش آموزان با موضوعات  مختلف جغرافیایی

ماه

هفته

جلسه

فصل

موضوع درس و عنوان

هدف ویژه یا کلی

فعالیتهای دیگر

مهر

اول

اول

اول

معارفه و آشنایی- بررسی رفتار – ارایه روش کار- ناحیه چیست؟

شناخت دانش آموزان و بررسی وضعیت روحی روانی انها – و آشنایی با ناحیه

بررسی ناحیه و نقش  آن درآمایش سرزمین

دوم

 

 

دوم

اول

نواحی  طبیعی و تعیین نواحی طبیعی

 آشنایی دانش آموزان با  نواحی  طبیعی

بررسی فعالیتها-تحلیل نقشه- استفاده از کره- نقشه جهان فیل و اسلاید

 

سوم

 

 

سوم

اول

نواحی انسانی چگونه پدید آمدند؟

آشنایی دانش آموزان با انواع زبانها و ملل  دنیا

نمایش فیلم  از نژادهای  مختلف کره زمین

چهارم

 

 

 

چهارم

اول

عوامل اقتصادی و معیارهای ناحیه بندی

آشنایی دانش آموزان با معیار های  اقتصادی  در تقسیم بندی  ناحیه

بررسی  نقشه اقتصادی  جهان- و سازمان کنفرانس اسلامی – تعیین تکلیف ارزشیابی  مرحله ای

آبان

پنجم

 

 

پنجم

دوم

زندگی در سواحل

 آشنایی دانش آموزان با ویژگی  سواحل و پراکندگی  وپیدایش سواحل

 نمایش فیلم و اسلاید از نواحی  ساحلی  تحلیل شکل های کتاب

 

ششم

 

ششم

دوم

انسان و سواحل

آشنای دانش اموزان  با توانهای محیطی  سواحل- آلودگی سواحل

بازدید از ساحل دریای خزر و تدریس  موضوع درس

 

هفتم

 

هفتم

سوم

با کوهستان آشنا شویم

اشنایی دانش اموزان با کوهستانها و نقشه های توپوگرافی

تحلیل نقشه توپوگرافی شهرسان رامسر-نمایش کمربند های کوهستانی

 

هشتم

 

هشتم

سوم

کوهستانها چگونه پدید آمدند

 آشنایی دانش اموزان با چگونگی پیداش  کوهستانها

استفاده از  فیلم انیمیشن  تکتونیک صفحه ای و کمربند های  کوهستانی دنیا- ارزشیابی

آذر

 

نهم

 

نهم

سوم

کوهستانها چگونه تغییر شکل می دهند

آشنایی دانش آموزان  با عوامل فرسایش کوهستانها

نمایش  انواع سنگهای  فرسایش یافته- نمایش تصاویر از کوهستان

 

دهم

 

دهم

سوم

انسان و کوهستان

 آشنایی دانش آموزان با اثرات انسان  در کوهستان و  اهمیت  آن

نمایش فیلم و تصاویر  از اثرات منفی انسان بر کوهستان  و توانهای ان- ارزشیابی مرحله ای

 

یازدهم

 

یازدهم

چهارم

زندگی در نواحی گرم خشک

آشنایی دانش آموزان با ویِزگیهای بیابان وپدیده های آن

تفسیر تصاویر کتاب-تعیین تکلیف برای دانش آموزان

 

دوازدهم

 

دوازدهم

 

 

 

جهارم

تنوع زیستی درنواحی گرم مرطوب

آشنایی دانش اموزان با  ویژگی نواحی گرم ومرطوب

ارزشیابی مرحله ای بررسی فعالیتهای  کتاب

دی

 

سیزدهم

 

چهاردهم

 

 

 

چهارم

توانهای محیطی  زندگی در نواحی گرم وخشک

آشنایی دانش آموزان با ویژگی نواحی گرم و خشک و محدودیتهای  آن

ارزشیابی – بررسی فعالیت دانش اموزان-استفاده از فیلم نواحی بیابانی

 

چهاردهم

 

چهاردهم

 

 

 

چهارم

عملکرد انسا نها در بیابان

 آشنایی دانش آموزان  با اثرات انسان در بیابانها

رفع اشکال- بررسی فعالیتها

 

پانزدهم

 

 

 

پانزدهم

------

امتحان نوبت اول

ارزشیابی پایانی

-------------------------

 

شانزدهم

 

 

 

شانزدهم

-------

امتحان نوبت اول

ارزشیابی پایانی

----------------------------

 

بهمن

 

هفدهم

 

 

هفدهم

پنجم

ویژگی  طبیعی نواحی قطبی

 آشنایی دانش آموزان با ویزگی نواحی قطبی

تحلیل نقشه کتاب- تدریس مجازی( فیلم و  انیمیشن)  چگونگی شکل گیری فصلها

هجدهم

 

 

هجدهم

پنجم

گسترش  یخچال در سطح زمین

آشنایی دانش آموزان با عملکرد  و ویژگیهای  یخچالها

استفاده از فیلم انیمیشن در تدریس عملکرد یخچالها

نوزدهم

نوزدهم

 

 

پنجم

انسان در نواحی  قطبی

 آشنایی دانش  آموزان با نقش انسان  در نوتحی قطبی

 نمایش  فیلمی از قطب جنوب

بیستم

بیستم

ششم

سکونتگاههای  شهری  و روستایی چگونه پدید آمددند

 

 آشنایی دانش اموزان  با ویژگی انواع  سکونتگاهها  وعوامل پیدایش

ارایه تکلیف به دانش آموزان در ارتباط  باعوامل پیدایش  شهر ها و روستاها-ارزشیابی  مرحله ای

اسفند

بیست و یکم

بیست و یکم

ششم

اهمیت روستا

 آشنایی دانش آموزان با  انواع روستا ها  و ویژگی  آنها

 تحلیل نقشه   تصاویر  کتاب

بیست و دوم

 

 

بیست و دوم

ششم

پراکندگی  و نقش شهرها

 اشناشدن دانش آموزان  با ویژگی  شهر ها در کره زمین

 بررسی فعالیت کتاب نمایش   فیلم مستند  از یکی از شهر های  پرجمعیت دنیا

بیست و سوم

 

بیست و سوم

ششم

نقش شهر ها

 آشنایی دانش آموزان با  انواع نقشهای شهر ها

 بررسی فعالیتهای دانش آموزان

بیست و چهارم

 

بیست و چهارم

 

ششم

رشد  سریع شهر نشینی

 آشنایی دانشاموزان با مشکلات  رشد شهرنشینی

 ارایه تحقیق به دانش آموزلن در ارتباط با  شهرنشینی – ارزشیابی  مرحله ای

فروردین

بیست و پنجم

 

بیست و پنجم

-----

تعطیلات  عید نوروز

----------------------

---------------------

بیست وششم

بیست و ششم

------

تعطیلات  عید نوروز

------------------------

------------------------

بیست و هفتم

 

بیست و هفتم

 

هفتم

واحد های  سیاسی

آشنایی دانش اموزان  با انواع مرزها

استفاده از نقشه جهان و تشریح  کشور های  مختلف

بیست وهشتم

 

 

بیست وهشتم

 

هفتم

انواع مرزها

 آشنایی دانش آموزان با انواع مرزها- کاربرد عمل

بررسی فعا لیتها-  ارزشیابی  مرحله ای – ارایه گزارش  از تحقیقات

اردیبهشت

بیست و نه

 

 

بیست و نه

 

هفتم

قدرت ملی و تحولات سیاسی بیست سال اخیر

آشنایی دانش آموزان با انواع  فاکتور های  کسب  قدرت ملی

تحلیل قدرت  چند کشور دنیا

سی ام

 

 

سی ام

------

گردش علمی

کاربرد  آموخته ها در عمل

پیگیری  مسایل  مربوط به گردش علمی

سی و یکم

 

سی و یکم

 

-----

تحولات سیاسی جدید در جهان

 آشنایی دانش آموزان با انواع تحولات سیاسی

بررسی سؤالات امتحانات  نهایی سالهای قبل

سی و دوم

 

 

سی و دوم

 

-----

نواحی  اقتصادی

 آشنایی دانش آموزآن با نواحی کشاورزی و صنعتی

 رفع اشکال- بررسی  سؤالات  امتحانات نهایی سالهای قبل

 

خرداد

سی سه و سی و چهار – سی و پنج

سی سه - سی و چهار – سی و پنج

------

امتحان نوبت دوم

ارزشیابی  پایانی  نوبت دوم

---------------

صفحه 2

 

تهیه  وتنظیم : حسین سلملیان

 گروههای  آموزشی  جغرافیا  شهرستان  رامسر

 

|+| نوشته شده توسط سلملیان در یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹  |
 
 
بالا